Support, service og andre ydelser

Support

Vi yder løbende support om alle aspekter ved brug af TJAEK, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Supporten er normalt åben for opkald på hverdage fra 7 - 15. Ring på 5380 5959.

Som regel skal vi blot bruge et par minutter for at afklare et problem – og så bliver vi samtidig klogere, hver gang vi hjælper en kunde eller bruger.

Har du for travlt til at nå det indenfor normal arbejdstid, kan vi aftale et tidspunkt efter fyraften.

Du kan også skrive til support@tjaek.com.

Opsætning af KS (TJAEK analog)

Udarbejdelsen af KS-planer kommer ofte sent på plads og er også ofte en tidspresset affære.

Vi udfører derfor assistance med opsætning af KS-planer for både enkeltentrepriser og hoved- & totalentrepriser.

Den service kalder vi TJAEK analog. På baggrund af de relevante beskrivelser udarbejder vi et oplæg, som I godkender før den endelige opsætning.

Vi sørger for opsætningen i TJAEK, tilknytter de relevante håndværkere og rådgiver og angiver øvrige projektdata.

I udfører selv kontrollen – og skal herefter blot klikke på en knap for at skabe KS-rapporten, når den skal sendes eller uploades.

Vores tidsforbrug varierer fra 1-2 timer for de helt små sager op til 1-3 dage for store og komplekse totalentrepriser.

Udvikling & tilpasning

Det er ikke altid, at et problem kun har en løsning – eller at én løsning passer til alle situationer.

Derfor er TJAEK bygget op omkring en standardkerne, som også kan tilpasses specielle forhold og ønsker hos enkeltkunder.

Vi er altid åbne for en snak om specifikke ønsker, som du og din virksomhed har.

Udvikling og forbedring

Det er i en løbende dialog, at vi får input til udvikling og forbedring af TJAEK.

Det opnår vi i høj grad gennem den support, vi yder – og i de snakke, der finder sted i forbindelse med opsætning af KS og udviklingen af specielle features for enkeltkunder.

Vi vil også gerne invitere kunder og brugere til at deltage i vores brugerpanel.

Hvis du er interesseret i at deltage i brugerpanelet, kan du sende en mail til brugerpanel@tjaek.com.