Hvordan gør vi?

Opbygning og struktur

Opbygning og struktur

Gå direkte til videoerne: Opret, udfør og aflevér – eller læst først om TJAEKs opbygning og struktur her.

 • Kontrolplan
  • Delprojekt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
  • Delprojekt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
   • Kontrolliste
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
    • Kontrolpunkt
 • VVS-eksempel
  • Modtagekontrol
   • Leverancer
    • Følgesedler
    • Uoverensstemmelser
    • Returneret
  • Udførelseskontrol
   • Afløb
    • Fald på ledninger
    • Samlinger og overgang
    • Gulvafløb
   • Sanitet
    • Montering af håndvask
    • Montering af WC
   • Vandandlæg
    • Kontrol af presssamlinger
    • Rørgennemføringer og bøsninger
    • Tæthed og tryk
    • Flytning blandekreds
   • Varmeanlæg
    • Placering, lod og vage
    • Radiatorventil, placering
    • Veksler
    • Varmvandsbeholder
  • Slutkontrol
   • Alle arbejder
    • Afløb
    • Vandanlæg
    • Varmeanlæg
    • Varmecentral
  • Dokumenter
   • Tryk- og tæthedsprøver
    • Upload
   • D&V-dokumenter
    • Upload
   • Øvrige dokumenter
    • Upload
 • Murerentreprise
  • Blok G1 / lejlighed 01
   • Bad
    • Vådrumsbehandling
    • Afretningslag
    • Vægfliser
    • Gulvklinker
   • Toilet
    • Vådrumsbehandling
    • Afretningslag
    • Gulvklinker
   • Bryggers
    • Afretningslag
    • Gulvklinker
   • Entre
    • Afretningslag
    • Gulvklinker
  • Blok G1 / lejlighed 02
   • Bad
    • Vådrumsbehandling
    • Afretningslag
    • Vægfliser
    • Gulvklinker
   • Toilet
    • Vådrumsbehandling
    • Afretningslag
    • Gulvklinker
   • Bryggers
    • Afretningslag
    • Gulvklinker
   • Entre
    • Afretningslag
    • Gulvklinker

Kernen i kontrolplanen er kontrolpunktet. Kontrolpunkter ligger på kontrollister, og kontrollisterne ligger på et eller flere delprojekter.

Det giver en klar og logisk struktur, som er let at anvende i den enkelte situation og på det enkelte fagområde.

Når du ved, hvad du vil kontrollere, tager det ikke lang tid at få oprettet kontrolplanen i TJAEK. Det kan du se i videoerne herunder.

Her ser du også, hvordan TJAEK fungerer under udførelse af kontrollen og ved rapporteringen: Opret, udfør og aflevér.

Få en demo

Opret


Administration: Som byggeleder / projektansvarlig, vil det ofte være dig, der på computeren står for oprettelsen af kontrolplan og tilføjelse af rådgivere, bygherre og øvrige projekt- eller sagsoplysninger.

Skal du hurtigt i gang, kan du i første omgang nøjes med at tilføje de kontroller, der skal udføres og tilknytte de brugere, der skal udføre kontrollen.

Øvrige oplysninger om sagen og dokumenter, f.eks. D&V-dokuementation, kan så tilføjes, når det passer.

Se hvordan i videoen.


Udfør


Udfør kontrollen: Kontrollen på byggepladsen foregår på mobilen eller en tablet. Som kontrollant har du adgang til de projekter, den projektansvarlige har givet dig adgang til.

Du kan tilføje fotos som dokumentation på de enkelte kontrolpunkter, ligesom man kan tilføje notater og ændre kontrolstatus for punktet.

Alle ændringer slår straks igennem og vil fremgå af en rapportudskrivning.


Aflevér


Som pdf eller web: Rapporter genereres som pdf. Klar til rådgiver og klar til print eller upload til byggeweb. Med alle kontrolpunkter, fotos og dokumenter – og oplysninger om udførende entreprenører, rådgivere m.v.

Som rådgiver modtager du rapporter som pdf. Herudover kan entreprenøren give adgangs til projektets webrapport, så udviklingen i KS’en løbende kan følges.

Sidetallet varierer fra de mindre sager på 20-30 sider til de større, hvor en KS-rapport kan komme op på mere end 1.000 sider.