INDHOLD

I TJAEK samles indholdet til KS-rapporten i et logisk hele

Delprojekter og dokumenter

Udover uploads af fotos under de enkelte kontrolpunkter kan der på alle niveauer uploades dokumenter (.pdf).

Delprojekter indeholder som udgangspunkt en eller flere kontrolliste, men kan i princippet også blot rumme de dokumenter, der er uploadet til delprojektet. 

Det kan ofte være hensigtsmæssigt i forbindelse med f.eks. D&V-rapporter, målerapporter eller rapporter fra andre KS-systemer.

Kontrollister

Kontrollisterne tilgås på mobil og rummer et antal kontrolpunkter, hvor deres aktuelle status fremgår med farvekode.

Kontrollisterne kan anvendes både som hurtige check-lister, hvor klik på farvekoden ændrer kontrolpunktets status – og som adgang til selve kontrolpunktet ved klik på punktets titel:

I KS-rapporten vil kontrolllisten folde sig ud med alle kontrolpunkter, fotos og notater:

Kontrolpunkter

Kernen i kontrolplanen er det enkelte kontrolpunkt. Her er indholdet af kontrollen beskrevet. Og her tilføjes fotos, notater og eventuelle dokumenter – og den aktuelle kontrolstatus angives.

Hoved- og totalentrepriser

Hoved- og totalentrepriser

Når der er flere fagentrepriser på færde, organiseres de i hoved- eller totalentrepriser.

I en hovedentreprise samles flere fagentrepriser i et stort projekt, hvor hovedentreprenøren kan følge fremdriften i den samlede kvalitetskontrol. 

Samtidig har den enkelte entreprenør adgang til sin underentreprise.

I hovedentrepriser er det også muligt at integrere KS-rapporter fra andre systemer som upload under den enkelte fagentreprise.

Spjældrapporter

Spjældrapporter er til mindre og kortvarige projekter eller spjældarbejder. Her oprettes kun kontrolpunkter og et antal kontrolllister. Spjældrapporterne er velegnede til mindre arbejder som eksempelvis nyt badeværelse, nyt køkken eller lignende.

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter er opbygget som almindelige rapporter, men er målrettet rådgivere.