Vores strategi var simpel

Vi ville gøre det enkelt at lave KS

TJAEK har en overskuelig opbygning og struktur, så du kan gøre det nødvendige uden at opsætningen af KS bliver indviklet og kompliceret.

Kernen i kontrolplanen er kontrolpunktet. Kontrolpunkter ligger på kontrollister, og kontrollisterne ligger på et eller flere delprojekter.

Det giver en klar og logisk organisering, som samtidig er let at tilpasse den enkelte situation og fagområde. Det kan du se eksempler på her:

   
 • Kontrolplan
 •  
  •  
  • Delprojekt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
 •  
  •  
  • Delprojekt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
  •  
   •  
   • Kontrolliste
   •  
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
    •  
    • Kontrolpunkt
   
 • VVS-eksempel
 •  
  •  
  • Modtagekontrol
  •  
   •  
   • Leverancer
   •  
    •  
    • Følgesedler
    •  
    • Uoverensstemmelser
    •  
    • Returneret
  •  
  • Udførelseskontrol
  •  
   •  
   • Afløb
   •  
    •  
    • Fald på ledninger
    •  
    • Samlinger og overgang
    •  
    • Gulvafløb
   •  
   • Sanitet
   •  
    •  
    • Montering af håndvask
    •  
    • Montering af WC
   •  
   • Vandandlæg
   •  
    •  
    • Kontrol af presssamlinger
    •  
    • Rørgennemføringer og bøsninger
    •  
    • Tæthed og tryk
    •  
    • Flytning blandekreds
   •  
   • Varmeanlæg
   •  
    •  
    • Placering, lod og vage
    •  
    • Radiatorventil, placering
    •  
    • Veksler
    •  
    • Varmvandsbeholder
  •  
  • Slutkontrol
  •  
   •  
   • Alle arbejder
   •  
    •  
    • Afløb
    •  
    • Vandanlæg
    •  
    • Varmeanlæg
    •  
    • Varmecentral
  •  
  • Dokumenter
  •  
   •  
   • Tryk- og tæthedsprøver
   •  
    • Upload
   • D&V-dokumenter
    • Upload
   • Øvrige dokumenter
    • Upload

Ved opsætningen af en kontrolplan kan det ofte være en fordel at have overvejet eller skitseret en outline af strukturen på forhånd, som det f.eks. kan ses af eksemplerne herover.

Resultatet er et værktøj, der hjælper dig med at sikre god kvalitet og godt byggeri. Og som er godt at bruge i de tre brugssituationer: Opsætningen, kontrollen og rapporteringen.

TJAEK-demonstration
Udfyld venligst felterne. Vi vender snarest tilbage.
   
 • VVS-eksempel
 •  
  •  
  • Modtagekontrol
  •  
   •  
   • Leverancer
   •  
    •  
    • Følgesedler
    •  
    • Uoverensstemmelser
    •  
    • Returneret
  •  
  • Udførelseskontrol
  •  
   •  
   • Afløb
   •  
    •  
    • Fald på ledninger
    •  
    • Samlinger og overgang
    •  
    • Gulvafløb
   •  
   • Sanitet
   •  
    •  
    • Montering af håndvask
    •  
    • Montering af WC
   •  
   • Vandandlæg
   •  
    •  
    • Kontrol af presssamlinger
    •  
    • Rørgennemføringer og bøsninger
    •  
    • Tæthed og tryk
    •  
    • Flytning blandekreds
   •  
   • Varmeanlæg
   •  
    •  
    • Placering, lod og vage
    •  
    • Radiatorventil, placering
    •  
    • Veksler
    •  
    • Varmvandsbeholder
  •  
  • Slutkontrol
  •  
   •  
   • Alle arbejder
   •  
    •  
    • Afløb
    •  
    • Vandanlæg
    •  
    • Varmeanlæg
    •  
    • Varmecentral
  •  
  • Dokumenter
  •  
   •  
   • Tryk- og tæthedsprøver
   •  
    • Upload
   • D&V-dokumenter
    • Upload
   • Øvrige dokumenter
    • Upload
Opsætning og administration

Som byggeleder / projektansvarlig, vil det ofte være dig, der på desktopcomputeren står for oprettelsen af kontrolplan og tilføjelse af rådgivere, bygherre og øvrige projekt- eller sagsoplysninger. 

Skal du hurtigt i gang, kan du i første omgang nøjes med at tilføje de kontroller, der skal udføres og tilknytte de brugere, der skal udføre kontrollen.

Øvrige oplysninger om sagen og dokumenter, f.eks. D&V-dokuementation, kan så tilføjes, når det passer.

Udfør kontrollen

Kontrollen på byggepladsen foregår på mobil eller tablet. Som kontrollant har du adgang til de projekter, den projektansvarlige har knyttet dig adgang til.

Man kan tilføje fotos som dokumentation på de enkelte kontrolpunkter, ligesom man kan tilføje notater og ændre kontrolstatus for punktet.

Alle ændringer slår straks igennem og vil fremgå af næste rapportudskrivning.

Rapportering – pdf eller web

Rapporter genereres som pdf. Klar til print eller upload til byggeweb med alle kontrolpunkter, fotos og dokumenter – og oplysninger om udførende entreprenører, rådgivere m.v.

Sidetallet varierer fra de mindre sager på 20-30 sider til de større, hvor en KS-rapport kan komme op på mere end 1.000 sider.

Entreprenøren kan også give rådgiver adgang til projektets webrapport, så den løbende udvikling i KS-en kan følges.